TAX FREEShopping
23
Prognoza pogody
23 23 17
Śr 23 14
Cz 22 17
Pi 22 13
So 20 14
Ni 16 14
Otwarte dzisiaj 09:00 - 21:00 Zamknięte dzisiaj
Otwarte dzisiaj 09:00 - 21:00 Zamknięte dzisiaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Bolsover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Krajowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000619987, o kapitale zakładowym w wysokości 47.734.542,32 PLN, NIP: 5252660715 (dalej: Bolsover lub Administrator)  , która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Bolsover jako właściciel i administrator serwisu www.designeroutlets.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
2. Bolsover  przetwarza dane osobowe w celach technicznych oraz a także w celach marketingowy, w tym przedstawieniu oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach, jak również zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
3. Bolsover zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Bolsover gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

4. Bolsover zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • imię i nazwisko
  • Adres e-mail

 

§ 2. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
1. Bolsover zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Bolsover udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.
2. Bolsover  zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Bolsover.
3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres info@designeroutletsosnowiec.com; info(at)designeroutletwarszawa.com; info@designeroutletgdansk.com

§ 3. DANE OSOBOWE
1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Administratora newsletter’a dotyczącego promocji i rabatów

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE
1. Bolsover przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem …… .
2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Bolsover.

§ 5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Bolsover zastrzega, iż w przyszłości  może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładką …….
3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na info(at)designeroutletsosnowiec.com ; info(at)designeroutletwarszawa.com; info(at)designeroutletgdansk.com

Produkt został dodany do listy życzeń

Moja lista życzeń

Moja lista życzeń jest pusta