buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
24
24 25 21
So 2519
Ni 2817
Po 3219
Wt 3120
Śr 3020

Designer Outlet Sosnowiec

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„Bolsover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowa”

„Peakside ROS Outlet Management Sp. z o.o.”

1. Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.designeroutletsosnowiec.pl/firma/polityka-prywatnosci (Polityka Prywatności).

 2. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

   

2. Współadministratorzy
 

Następujące firmy są Współadministratorami dla wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 4 (7) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) oraz Art. 26 GDPR:

 • Bolsover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowa
  Warszawa, al. Armii Ludowej 26
  el: +48 58 320 99 44
  E-Mail: info@designeroutletsosnowiec.pl
   

 • Peakside ROS Outlet Management Sp. z o.o.
  41-208 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138
  Tel: +48 32 296 50 22
  E-Mail: info@designeroutletsosnowiec.pl


zwani dalej "administratorami danych".

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: datenschutz-ros@meineberater.at.

Bycie Współadministratorami oznacza, że każdy z administratorów danych przetwarza Twoje dane wspólnie, z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych. Między każdym z administratorów danych została zawarta odpowiednia umowa. Nawet w przypadku wspólnej odpowiedzialności administratorzy danych wypełniają obowiązki wynikające z prawa ochrony danych zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności. W ramach wspólnej odpowiedzialności mogą Państwo dochodzić swoich praw w związku z przetwarzaniem danych u każdego z administratorów danych. W pierwszej kolejności prosimy o kierowanie swoich obaw i zapytań do:
 

Peakside ROS Outlet Management Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138,
Tel: +48 32 296 50 22, E-Mail: info@designeroutletsosnowiec.pl

 

3. Ogólne przetwarzanie danych


Przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 GDPR
Przetwarzamy dane, które podmioty danych przekazują nam, na przykład w ramach zapytania drogą elektroniczną, w celu zainicjowania i zawarcia umowy lub relacji biznesowej.

Przetwarzanie danych zgodnie z art. 14 GDPR
Ponadto przetwarzamy dane osób, które mogą być częścią stosunku umownego, które otrzymaliśmy w sposób dozwolony w ramach informacji przekazanych przez osoby trzecie (np. dyrektorzy zarządzający przekazują nam dane swoich pracowników lub współpracowników).

Podmioty danych

 • Od osób zawierających umowy (np. członków VIP CLUB, uczestników konkursów) przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia.
 • Przetwarzamy następujące dane od osób kontaktowych najemców: Firma, tytuł i nazwisko osoby kontaktowej, dane adresowe firmy i dane kontaktowe, dane bankowe, dane umowne.
 • Przetwarzamy następujące dane od dostawców i partnerów biznesowych, które są niezbędne do rozpoczęcia lub zawarcia umowy: Firma, tytuł i nazwiska osób kontaktowych, dane adresowe firmy i dane kontaktowe, dane bankowe, dane dotyczące umowy.
 • Od uczestników wydarzeń przetwarzamy następujące dane: Imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane adresowe.


 

4. Odbiorcy danych osobowych
 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby trzecie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy lub jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

Przechowywanie danych/Usuwanie danych

 • Wygaśnięcie zobowiązań umownych: Jeśli umowne postanowienia określają, przez jak długi czas dane osobowe muszą być przechowywane, administrator danych zapewnia, że te terminy są przestrzegane. Po wygaśnięciu tych terminów, dane są usuwane lub anonimizowane przez administratora danych.

 • Wycofanie zgody: Jeśli wycofujesz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, administrator danych usuwa te dane, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.

 • Wygaśnięcie obowiązków prawnych: W niektórych przypadkach mogą występować wyjątki, które nie tylko pozwalają, ale nawet wymagają, aby administrator danych nadal przechowywał dane osobowe przez określony czas, np. przechowywanie dokumentów podatkowych lub księgowych. Po wygaśnięciu tych ustawowych terminów, administrator danych również zapewnia, że dane są anonimizowane lub usuwane.

 

5. Kontakt przez e-mail
 

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane na podstawie Twojej zgody w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przetwarzanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Publikacja nazwisk twórców
 

Jesteśmy zobowiązani przez prawo do ujawniania nazwisk twórców danych wizerunkowych (zdjęć lub filmów) przy każdej publikacji danych wizerunkowych. Te dane osobowe usuwamy automatycznie, gdy tylko przestajemy korzystać z danych wizerunkowych.

7. Podstawa prawna
 

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym: a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień; b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu; c) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw

 5. w celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę newsletter’a – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 6. w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

8. Okres przetwarzania Danych Osobowych
 

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu: zakończenia wykonywania umowy

 2. Wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

 3. Zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 4. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

   

9. Przetwarzanie danych członków VIP CLUB
 

Jeśli zdecydujesz się zostać członkiem naszego VIP CLUB, będziemy przetwarzać dane, które podasz w naszym formularzu (online lub na druku).
Przystępując do VIP CLUB upoważniasz Outlet do przesyłania Ci ofert, informacji, reklam, zaproszeń do konkursów, a także promocji partnerów Designer Outlet drogą elektroniczną.
Aby zakończyć rejestrację w VIP CLUB, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, jak również ważnego adresu e-mail lub dodatkowego potwierdzenia, że rzeczywiście jesteś domniemanym odbiorcą wysyłanych do Ciebie e-maili. W tym celu wysyłamy na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą z zawartym w niej linkiem (double opt-in); dopiero po kliknięciu na ten link rejestracja zostaje zakończona. W celu realizacji wysyłek e-mail, przekazujemy Twoje dane firmie Digitree Group S.A.
Jeśli jako członek VIP CLUB chcesz otrzymywać specjalne kupony urodzinowe, potrzebujemy również Twojej daty urodzenia. Można jednak zostać członkiem bez podawania daty urodzenia.
W tym kontekście zbieramy dalsze dane, o ile je podasz, ale nie jest to konieczne do otrzymywania reklam.
Jeśli nie chcesz otrzymywać dalszych przesyłek, możesz w każdej chwili nieformalnie zakończyć swoje członkostwo, wysyłając e-mail na dane kontaktowe podane w punkcie pierwszym niniejszej Polityki Prywatności.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
 

10. Przetwarzanie danych uczestników konkursów
 

Jeśli weźmiesz udział w naszych konkursach, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzcy oraz przekazania oferowanej nagrody. W tym celu musimy przetworzyć Twoje imię i adres e-mail. Bez tych danych nie możesz wziąć udziału w konkursie. Ponieważ uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, aby wziąć udział w konkursie, musisz również podać swoją datę urodzenia.

 1. Uczestnikami Konkursu są: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Nadzoru, pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.


Możesz również dobrowolnie podać swój numer telefonu. Jeśli to zrobisz, wykorzystamy te dane, aby skontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli nie odpowiesz na e-mail z powiadomieniem o wygranej. Jednak te dane nie są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu zwycięzcy odpowiedniej nagrody.
Dane zostaną usunięte po wyłonieniu zwycięzcy i zakończeniu konkursu.
Przystępując do naszego konkursu, zawierasz z nami umowę, w której masz szansę na wygraną, a my w zamian przetwarzamy Twoje dane. Przetwarzanie Twoich danych jest więc niezbędne do wykonania umowy, w której uczestniczysz.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. B GDPR.

 

11. Przetwarzanie danych za pośrednictwem naszej strony internetowej
 

Kontakt

Jeśli poprosiłeś nas o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłałeś nam wiadomość, przechowujemy dane niezbędne do kontaktu z Tobą. Obejmuje to Twoje imię i adres e-mail. Dodatkowo przetwarzamy dane, które dobrowolnie nam przekazujesz. Usuwamy te dane, gdy przechowywanie nie jest już konieczne lub gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu opiera się na naszym uzasadnionym interesie w odpowiadaniu na zapytania i pytania naszych klientów.

Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. F GDPR.

W formularzu kontaktowym masz również możliwość zarejestrowania się do VIP CLUB. Więcej szczegółów znajduje się w części „Przetwarzanie danych członków VIP CLUB”.

Podstawa prawna: Art. 6 par. 1 lit. A GDPR.
 

12. Wnioskodawcy
 

Jeśli prześlesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w nich zawarte, jak również Twoje CV i referencje w celu doboru personelu i obsadzenia stanowiska. W przypadku odrzucenia, usuniemy Twoje dokumenty po upływie ustawowych okresów przechowywania.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przechowywanie u nas dokumentów w celu nawiązania kontaktu w późniejszym terminie, zwrócimy się do Ciebie z osobną prośbą o udzielenie zgody. Jeśli wyraźnie udzielisz nam takiej zgody, będziemy ją przechowywać. Jeśli w ciągu jednego roku nie będzie już możliwości obsadzenia u nas stanowiska, usuniemy wszystkie Twoje dane po upływie roku od przesłania nam zgody.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.
 

13. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
 

Informacyjne korzystanie z witryny internetowej

W przypadku informacyjnego korzystania ze strony internetowej gromadzimy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer (pliki dziennika serwera). W przypadku chęci przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy większość danych, które są technicznie niezbędne do tego, abyśmy mogli wyświetlić Tobie naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo:

 • Adres IP

 • Data i godzina żądania

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC)

 • Treść żądania (konkretna strona)

 • Status dostępu/kod statusu HTTP

 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie

 • przeglądarka

 • System operacyjny i jego interfejs

 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te nie są łączone ze źródłami danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wstecznego sprawdzenia tych danych, jeżeli dowiemy się o konkretnych przesłankach świadczących o bezprawnym użyciu oraz do przekazania danych organom ścigania, jeżeli doszło do ataku hakerskiego. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim poza tym zakresem.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

14. Pliki cookie
 

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

 4. W ramach serwisu zbierane są informacje o geolokalizacji, tj. Administrator weryfikuje z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Użytkownik składa zamówienie.


Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku cookies technicznych), Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dla wszystkich innych cookies).
 

15. Media społecznościowe
 

Prowadzimy kanały mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, YouTube i Tik Tok. W trakcie ich odwiedzania Twoje dane osobowe, w tym adres IP, są przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę, a do gromadzenia danych wykorzystywane są pliki cookie. Aby sprawdzić, jakie dokładnie informacje są przekazywane, należy zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu. Znajdziesz tam również informacje o możliwościach kontaktu, jak również o różnych ustawieniach.

Stawiamy na wygodę oraz zadowolenie naszych klientów i korzystamy z tych usług przede wszystkim po to, aby móc się z Tobą skontaktować lub porozumieć.

W przypadku usług z połączeniem z USA, zebrane dane są z reguły przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane. Nie mamy wpływu ani możliwości kontroli nad rodzajem i zakresem danych przetwarzanych przez te serwisy, rodzajem ich przetwarzania i wykorzystywania ani nad przekazywaniem tych danych osobom trzecim. Opcje ograniczenia przetwarzania tych danych w odpowiednich ustawieniach tych usług, znajdują się w szczegółowych opisach polityki prywatności poszczególnych dostawców.

Zawarliśmy odpowiednie umowy z dostawcami usług mediów społecznościowych – w większości przypadków są to umowy o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych. Korzystanie z mediów społecznościowych wynika z naszego uzasadnionego, operacyjnego interesu.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. F GDPR.
 

16. Adform
 

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie do marketingu online Adform z Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dania. Adform używa plików cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, poprawy raportów wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu przez użytkownika tych samych reklam. Za pomocą identyfikatora pliku cookie Adform rejestruje, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Adform może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania tzw. konwersji w związku z zapytaniami o reklamę. Pliki cookie Adform nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska czy adresy.

Przez stosowanie tego narzędzia marketingowego przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Adform. Poprzez integrację plików cookie adform, Adform otrzymuje informacje, że wywołałeś odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknąłeś na reklamę od nas.

Ponadto, stosowanie plików cookie adform pozwalają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak, po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam display/video na innej platformie za pośrednictwem Adform (śledzenie konwersji). Adform wykorzystuje też pliki cookie do zrozumienia treści, z którymi wchodziłeś w interakcje na naszych stronach internetowych, aby później wysyłać Ci ukierunkowane reklamy.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
 

17. Cloud.Typography
 

Nasza strona internetowa wykorzystuje czcionki zewnętrzne firmy Hoefler & Co, 611 Broadway, Room 725, New York, NY 10012-2608, USA.

Usługa ta dostarcza czcionki "Cloud.Typography", które są wyświetlane na urządzeniach końcowych użytkowników. W każdej sesji przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy w USA, dzięki czemu może zostać pobrany jego adres IP.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Typography:

www.typography.com/policies/privacy

W przypadku użycia tej usługi nie można wykluczyć przekazywania danych osobowych do USA RODO wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO dla wszelkich przekazów danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Takie gwarancje nie istnieją dla Stanów Zjednoczonych.

Ponadto firma Hoefler & Co. W chwili obecnej nie posiada certyfikacji w ramach Ramy Prywatności Danych w USA ani Tarczy Prywatności. Z tego powodu nie można całkowicie wykluczyć pewnych ryzyk dla Ciebie jako podmiotu danych. Ryzyka te obejmują:

 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom trzecim (np. władzom amerykańskim) przez odpowiedniego dostawcę usług.

 • Możliwe jest, że nie będziesz w stanie skutecznie rościć sobie lub egzekwować swoich praw dostępu wobec odpowiedniego dostawcy usług.

 • Istnieje większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego przetwarzania danych, ponieważ środki techniczno-organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych nie spełniają w pełni wymagań RODO pod względem ilości i jakości.

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. A GDPR.
 

18. Facebook
 

Nasza witryna korzysta z pikseli Facebooka ("Pixel") należących do społecznościowego serwisu Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) w celu analizy, optymalizacji oraz ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online.

Facebook może wykorzystywać piksele do określania odwiedzających stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "reklamy na Facebooku"). W związku z tym używamy ich wyłącznie do wyświetlania reklam na Facebooku naszym użytkownikom, którzy także wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron), które przekazujemy do Facebooka (tzw. "Własne grupy odbiorców"). Celem jest zapewnienie, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały zainteresowaniom użytkowników i nie miały uciążliwego działania. Z drugiej strony, możemy używać pikseli do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badawczych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

Twoje działania są przechowywane w jednym lub kilku plikach cookie. Te pliki cookie pozwalają Facebookowi dopasować Twoje dane użytkownika (takie jak adres IP, identyfikator użytkownika) do danych Twojego konta na Facebooku. Dane, które są zbierane, są anonimowe i niewidoczne dla nas, a mogą być wykorzystane wyłącznie w kontekście reklam. Jeśli chcesz zapobiec powiązaniu z Twoim kontem na Facebooku, masz możliwość wylogowania się przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Podpisaliśmy umowę z Facebookiem Ireland, jednakże może zdarzyć się, że Facebook Ireland przekazuje dane osobowe do Facebooka USA. Meta Platforms, Inc. uzyskało certyfikację w ramach Ramy Prywatności Danych UE-USA dla przekazywania danych osobowych z UE do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska ustaliła, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do firmy w Stanach Zjednoczonych, która uzyskała certyfikację w ramach Ramy Prywatności Danych UE-USA. W związku z tym przekazanie danych jest zgodne z art. 45 RODO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem
en-gb.facebook.com/policy.php

Szczegółowe informacje na temat Facebook Pixels można znaleźć na stronie
en-gb.facebook.com/business/help/742478679120153

Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 

19. Usługi Google
 

Zawarliśmy umowę z Google Ireland Limited ("Google"), firmą zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047), której siedziba znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Niemniej jednak może zdarzyć się, że dane są przesyłane z Europy do Stanów Zjednoczonych, na co jako firma nie mamy wpływu.

Google uzyskało certyfikację w ramach Struktury Prywatności Danych UE-USA dla przekazywania danych osobowych z UE do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska ustaliła, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do firmy w Stanach Zjednoczonych, która uzyskała certyfikację w ramach Struktury Prywatności Danych UE-USA. W związku z tym przekazanie danych jest zgodne z art. 45 RODO.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.

 

20. Google Analytics
 

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google, która umożliwia nam analizę przepływów odwiedzających i długości pobytu na naszej stronie internetowej.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję "Aktywacja anonimizacji IP" (tzn. Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymize Ip();", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP)). Oznacza to, że Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się w ramach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony.

Według Google, Google będzie wykorzystywać uzyskane informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google może jednak przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może się okazać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych (łącznie z Państwa anonimowym adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ lub support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics Conversion Tracking (Google Ads)

Ta strona korzysta również z Google Conversion Tracking. Google Ads ustawia plik cookie na Państwa komputerze, jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie można śledzić plików cookie w witrynach klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Ads poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo również odmówić ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Mogą Państwo również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com" były blokowane. Polityka prywatności Google znajduje się tutaj.

Podczas korzystania z wyszukiwania SSL, szyfrowanej funkcji wyszukiwania Google, wyszukiwane hasła zazwyczaj nie są przesyłane jako część adresu URL w adresie URL odsyłającym. Istnieją jednak od tego pewne wyjątki, na przykład jeśli używasz pewnych mniej popularnych przeglądarek. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania SSL, kliknij tutaj. Zapytania do wyszukiwarki lub informacje w odsyłającym adresie URL mogą być również przeglądane za pośrednictwem Google Analytics lub interfejsu programowania aplikacji (API). Ponadto reklamodawcy mogą otrzymywać informacje o dokładnych hasłach wyszukiwania, które spowodowały kliknięcie na reklamę. policies.google.com/faq

Google Doubleclick

Strona internetowa wykorzystuje narzędzie marketingowe DoubleClick. Aby pomóc klientom AdWords oraz wydawcom w serwowaniu i zarządzaniu reklamami w sieci, wykorzystywana może być sieć reklamowa Google i niektóre usługi Google. DoubleClick używa plików cookie do serwowania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkowników, poprawy raportów wydajności kampanii lub uniemożliwienia użytkownikowi wielokrotnego wyświetlenia tych samych reklam. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie, aby rejestrować, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce i w ten sposób zapobiegać ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji związanych z żądaniami reklam. Jest to na przykład sytuacja, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a później używa tej samej przeglądarki do odwiedzenia strony internetowej reklamodawcy i dokonania tam zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Ze względu na narzędzia marketingowe używane na stronie, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego informujemy Cię według naszej wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick, Google otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknąłeś w naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w usłudze Google lub nie jesteś zalogowany, dostawca może uzyskać i przechowywać Twój adres IP.

Czcionki Google

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google. Aby zapewnić jednolite i atrakcyjne wyświetlanie czcionek i ikon, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać kontakt z serwerami Google Fonts, dzięki czemu Google Fonts dowiaduje się, że za pośrednictwem Państwa adresu IP uzyskano dostęp do naszej strony internetowej.

Jakie dane są zbierane przez Google i do czego są wykorzystywane, można dowiedzieć się na stronie policies.google.com/privacy.

Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Dzięki temu możemy pokazać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić wygodne korzystanie z funkcji mapy. Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione już w punkcie "Informacyjne korzystanie ze strony internetowej". Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, poprzez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane zostały powiązane z jego profilem Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: policies.google.com/privacy

Google ReCAPTCHA

Korzystamy z usługi ReCAPTCHA firmy Google, aby ustalić, czy człowiek lub komputer dokonuje danego wpisu w naszym formularzu kontaktowym lub formularzu newslettera. Google wykorzystuje następujące dane, aby sprawdzić, czy użytkownik jest człowiekiem czy komputerem: adres IP używanego urządzenia końcowego, strona internetowa, którą u nas odwiedzasz, na której osadzona jest captcha, data i czas trwania wizyty, dane rozpoznawcze używanej przeglądarki i typ systemu operacyjnego, konto Google, jeśli jesteś zalogowany w Google, ruchy myszy komputerowej na obszarach ReCAPTCHA i zadania wymagające identyfikacji obrazów.

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager, aby rozpoznać zachowanie użytkownika. Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu marketerzy mogą zarządzać tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie przetwarza następujące dane osobowe: Adres IP użytkownika. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Google Tag Manager może ustawić pliki cookie, przynajmniej w trybie podglądu i debugowania przez administratora, ale także poza nim. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj: support.google.com/tagmanager/

 

21. Twoje prawa
 

W związku z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych.

Zapytania i wnioski prosimy kierować drogą elektroniczną na adres info@designeroutletsosnowiec.pl lub skontaktować się z nami korzystając z podanych danych kontaktowych.

Jeżeli uważają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych naruszyliśmy polskie lub europejskie prawo ochrony danych i tym samym naruszyliśmy Państwa prawa, prosimy o kontakt, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie kwestie.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest polski Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, PL 00-193 Warszawa
Tel: + 48 22 53 10 300
E-Mail: kancelaria@giodo.gov.pl
WWW: www.giodo.gov.pl

22. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostaną opublikowane przez nas na tej stronie. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej Polityki Prywatności w tym zakresie.

 

23. Postanowienia końcowe
 

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO

Moja lista życzeń

Moja lista życzeń jest pusta