buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
10
10 11 10
Út 128
St 187
Čt 1811
189
So 1712
POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

 

§ 1.
Osobní údaje

 

1. Správcem osobních údajů je Bolsover společnost s ručením omezeným, 17, komanditní společnost, se sídlem ve Varšavě, al. Armii Ludowej 26, zapsaná do Státního soudního rejstříku, který vede Obvodní soud pro hl. m. Varšavu, XII. obchodní oddíl Polského státního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000619987, se základním kapitálem ve výši 47.734.542,32 PLN, DIČ:
5252660715 (dále jen Bolsover nebo správce), která zpracovává osobní údaje uživatelů podle předpisů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), zákona o ochraně osobních údajů z 10. května 2018 a zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou.
Bolsover jako majitel a administrátor stránek designeroutletgdansk.pl (dále jen: stránky) níže uvádí informace týkající se použití a využití osobních údajů.


2. Bolsover zpracovává osobní údaje pro technické účely v případě, kdy uživatel stránek vyjádří příslušné souhlasy, pro marketingové účely včetně předložení nabídky a zasílání newsletteru s informacemi o novinkách, slevových akcích a rabatech a rovněž zajišťuje co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Údaje budou profilované,
aby uživatel obdržel nabídku odpovídající jeho preferencím.
3. Bolsover zaručuje všem osobám, jejichž údaje zpracovává v jakémkoli rozsahu, možnost uplatnit svá práva vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a jiných práv vyplývajících z všeobecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

§ 2.
Předávání informací

1. Bolsover zaručuje, že žádné údaje nebudou předány neoprávněným subjektům. Bolsover zpřístupní údaje uživatelů pouze subjektům oprávněným na základě všeobecně platných právních předpisů a na základě uzavřených smluv způsobem, který nebude přesahovat rozsah souhlasů vyjádřených uživatelem. Bolsover předává údaje těmto subjektům:
a) SARE S.A. (a. s.) – za účelem odesílání e-mailů
2. Bolsover si vyhrazuje právo zasílat uživatelům informace týkající se činnosti a fungování stránek. Každý uživatel stránek má právo uvést, že nesouhlasí s tím, aby od Bolsover dostával výše uvedené informace.
3. Veškeré informace považované ve smyslu zákona za poskytování služeb elektronickou cestou jako obchodní informace mohou být uživatelům zasílány pouze s jejich souhlasem, v souladu s obsahem čl. 10 zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (sb.
z roku 2002, částka 144, č. 1204, ve znění pozdějších předpisů) a čl. 172 telekomunikačního zákona z 16. července 2004. 
4. Veškerá oznámení týkající se zasílání neobjednaných obchodních informací nahlašujte na adresu info@designeroutletsosnowiec.pl
5. Osobní údaje nebudou předávány třetím státům nebo mezinárodním organizacím.

§ 3.
Osobní údaje

1. V oblasti ochrany osobních údajů má uživatel veškerá práva vyplývající z GDPR, především uvedená níž v odst. 5.
2. Uživatel má povinnost aktualizovat údaje uvedené v registračním formuláře neodkladně po každé změně těchto údajů.
3. V případě zpracování pro marketingové účely budou údaje zpracovávány do té doby, než uživatel odvolá souhlas s jejich zpracováním. Základem k zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 a) GDPR.
4. V případě poskytování služby (realizace objednávky) budou údaje zpracovávány po dobu plnění smlouvy, která spojuje Bolsover s uživatelem a splnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Základem k zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 b) GDPR.
5. Uživatel stránek, který uvedl své osobní údaje má právo na:
a) přístup ke svým údajům za účelem jejich opravy a odstranění, s výhradou, že právo na odstranění údajů má uživatel v případě splnění minimálně jednoho kritéria uvedeného níže v odst. 8,
b) požadovat omezení jejich zpracování vzhledem ke své zvláštní situaci,
c) podat stížnost na úřad pro ochranu osobních údajů a také v 
d) případě poskytnutí souhlasu tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž
odvolání dříve vyjádřeného souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním,
e) přesun svých údajů a jejich předání jinému správci. Uživatel předá správci údaje ve všeobecně používaném formátu.
6. Poskytnutí osobních údaje pro marketingové účely je dobrovolné. Poskytnutí údajů za účelem plnění smlouvy je rovněž dobrovolné, ale pokud nebudou poskytnuty, znemožní to Bolsover uzavření a realizaci smlouvy.7. Bolsover shromažďuje a zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
a) Jméno
b) Příjmení
c) E-mailová adresa
d) Telefonní číslo
e) Datum narození
f) Pohlaví
8. Podle výše uvedeného odst. 5 má uživatel právo uvedené v čl. 17 GDPR, tj. právo na odstranění svých údajů (také jinak „právo být zapomenut“). Uživatel může toto právo využít v případě, kdy splní minimálně jedno z níže uvedených kritérií:
a) osobní údaje už nejsou nezbytné pro účely, pro které byly poskytnuty nebo jiným způsobem zpracovávány,
b) osoba, které se údaje týkají, odvolala souhlas, z něhož zpracování vychází a neexistuje jiný právní základ k jejich zpracování;
c) osoba, které se údaje týkají, podala stížnost na základě čl. 21 odst. 1 GDPR proti zpracování a neexistují nadřazené právně opodstatněné základy ke zpracování nebo osoby, které se údaje týkají, podá stížnost na základě čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování;
d) osobní údaje nebyly zpracovávány v souladu se zákony;
e) osobní údaje musejí být odstraněny za účelem splnění právní povinnosti uvedené v unijním právu nebo právním řádu členského státu, kterému podléhá administrátor;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízením služeb informační společnosti uvedených v čl. 8, odst. 1.
 GDPR.

§ 4.
Technické podmínky

1. Bolsover uchovává cookies soubory, v kterých se nacházejí informace nezbytné pro řádné fungování stránek, mimo jiné k udržení přihlášení uživatele a lepšímu přizpůsobení stránek potřebám uživatelů. Navíc pokud uživatel poskytne příslušný souhlas, Bolsover uchovává cookies soubory za účelem představení reklamních obsahů na míru uživateli, přizpůsobených jeho nákupním preferencím a chování uživatele v rámci stránek. Podrobné informace týkající se 
cookies souborů se nacházejí v politice cookies, která se nachází na adrese
www.designeroutletgdansk.pl/footer/firma/polityka-cookies
2. Odběratel newsletteru má možnost kdykoli odvolat jeho další zasílání. Za tím účelem stačí kliknout na jeho zrušení (na konci e-mailu), které je nedílnou součástí každého newsletteru od Bolsover.
3. Uživatelovy údaje nejsou předmětem automatického rozhodování ani profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Cílem profilování je představit uživateli stránek co nejvýhodnější nabídku přizpůsobenou jeho nákupním preferencím.

§ 5.
Změny politiky ochrany soukromí

1. Bolsover si vyhrazuje, že v budoucnu může provést změny v Politice ochrany soukromí, především v situaci, kdy dojde ke změnám v předpisech všeobecně platných zákonů v oblasti ochrany osobních údajů.
2. Po každé změně bude nová verze Politiky ochrany soukromí na stránkách pod záložkou
www.designeroutletgdansk.pl/footer/firma/polityka-prywatnosci/
3. Použitím stránek po tomto datu uživatel souhlasí se změnami v nové verzi Politiky ochrany soukromí.
4. Pokud byste usoudili, že bylo jakýmkoli způsobem narušeno vaše soukromí, spojte se s námi e-mailem na adrese:  info@designeroutletsosnowiec.pl

Můj seznam přání

Můj seznam přání je prázdný